ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරයාට ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍යංශයෙන් කැඳවීමක්

indian flag

අත් අඩංගුවේ පසුවෙන ඉන්දීය ධීවරයින් ඉක්මනින් නිදහස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ප්‍රසාද් කාරියවසම් ඉන්දියානු විදේශ අමාත්‍යංශයට කැඳවා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් ඉන්දියානු විදේශ අමාත්‍යංශය බලධාරීන් හමුවූ බවත් දැනට අඩංගුවේ සිටින ඉන්දියානු ධීවරයින් මුහුණ දෙන තත්වය පිළිබඳව තමන්ට ද වැටහීමක් ඇතැයි තමන් එම බලධාරීන්ට දැන්වූ බවත් ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ප්‍රසාද් කාරියවසම් බීබීසී සංදේශයට පැවසීය.

දැනට ඉන්දියානු ධීවරයින් සිය දෙනෙකු පමණ ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කොට ඇත.

ඉන්දියානු ධීවරයින් නිරන්තරයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු සීමාව තුලට පිවිසෙන හෙයින් තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගැනීමට සිදු වන බවත් නීතිමය ක්‍රියාවලිය හමාර කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් නිදහස් කරන බවත් මහ කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.