ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කිරි පිටි වල DCD රසායනිකය නෑ - නවසීලන්ත වෙළෙඳ ඇමති

නව සීලන්තයෙන් ගෙන්වන කිරි පිටි වල සිරුරට අහිතකර රසායනික ඇති බව අනාවරණය වීමෙන් අනතුරුව තෝරාගත් කිරි පිටි කාණ්ඩ වෙළෙද පලින් ඉවත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වන අතරවාරයේ නවසීලන්තයේ වෙළෙද ඇමති ටිම් ග්රෝසර් (Tim Groser) එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා නවසීලන්ත විදේශ සහ වාණිජ ඇමති මරේ මැක් කලි (Murray McCully) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බවටත් ප්‍රකාශ කොට තිබේ.