වයඹ ආන්ඩු පක්ෂ මනාප පොරය උග්‍රයි - පැෆරල් සංවිධානය

වයඹ පළාතේ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම් බහුලව සිදු වන බව නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරය ප්‍රකාශ කරයි.

මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත ලිපියකින් කරුණු දක්වා ඇති බවයි නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරයේ (පැෆරල් සංවිධානය) විධායක අධ්‍යක්‍ෂ රෝහන හෙට්ටිආරච්චි සංදේශය ට පැවසුවේ.

යාන්ත්‍රණයක්

ප්‍රධාන වශයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන් අතරේ ගැටුම් හට ගන්නා බවත් ඒවා වලක් වාලීම සඳහා යාන්ත්‍රණයක් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව එම ලිපියෙන් අවධාරණය කළ බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

රජයේ මෙන්ම විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලන නායකයන් මේ ගැන වරින් වර අදහස් දක්වා සිටියත් එම තත්වය වළක්වා ගැනීමට ජාතික වැඩ පිළිවෙළක් නොමැති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

මාධ්‍ය මගින් ප්‍රකාශ නිකුත් කළද ඒවා ක්‍රියාත්මක නොවන බව පවසන කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂ රෝහන හෙට්ටිආරච්චි මැතිවරණය ලංවන අවස්ථාව වන විට මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනයන් තවදුරටත් වර්ධනය වීමේ ප්‍රවණතාවක් දකින බව පැවසුවේය.