විශ්ව විද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රීය නිදහසට බාධා - විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරු

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් කිහිප දෙනෙකු ලන්ඩනයේ සමුළුවකට සහභාගිවෙමින් බෙදුම්වාදයටත් ආණ්ඩු විරෝධයටත් දිරි දීමට කටයුතු කළාය යන පදනමින් ඔවුන්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට ඉඩ ඇතැයි යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරිය, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිනි ක්ශානිකා හිරිඹුරේගම මෙන්ම නියෝජ්‍ය ඇමති නන්දිමිත්‍ර දිසානායක ප්‍රකාශ කොට තිබීම විශ්ව විද්‍යාල මිලිටරි කරණය කිරීමට ගන්නා උත්සාහයේ තවත් පියවරක් බව විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සභාපති ආචාර්ය නිර්මාල් රන්ජිත් දේවසිරි ප්‍රකාශ කරයි.

“මෙය ඉතාම භයානක ක්‍රියා දාමයක් ලෙසයි , “ ඔහු එය හඳුන්වා දුන්නේ.

යුද හමුදාව එක පැත්තකින් ඊට සම්බන්ධව අදහස් දක්වද්දී විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිනිය, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ශාස්ත්‍රීය නිදහස පිළිබඳව කිසිදූ අවබෝධයකින් තොරව ප්‍රකාශයන් කරන බවයි ආචාර්ය නිර්මාල් රන්ජිත් දේවසිරි කියා සිටියේ.

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරයකුට විවේචනාත්මක හා විචාරාත්මක අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට ඉදිරියයේදී ඉඩ ලබා නොදෙන බව මෙයින් පෙනී යන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමට හමුදාවට අයිතියක් නැති බව පවසන විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සභාපති ආචාර්ය නිර්මාල් රන්ජිත් දේවසිරි විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන් විදේශ ගත වන අවස්ථාවලදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියා පටිපාටියක් ඇති බවත් එය විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ කාර්යයක් බවත් ප්‍රකාශ කළේය.