බිංගිරියේ දුමාරය අධිකරණයේ විමසුමට

බිංගිරියට නුදුරින් පවත්වාගෙන යන බැටරි කම්හලකින් නිකුත් වන දුමාරය නිසා ඒ අවට පදිංචි ජනතාවට දීර්ඝ කාලීන සෞඛ්‍ය ගැටළුවලට මුහුණ පෑමට සිදු වීමේ අවදානමක් ඇති බව බිංගිරිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී උපාලි අමරසිංහ වයඹ පළාත් පරිසර අධිකාරියට දන්වා ඇත.

මේ පිළිබඳව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව හෙට්ටිපොල මහේස්ත්‍රාත්වරිය බිංගිරියේ නිකෝ බැටරි කර්මාන්ත ශාලාවට නොතීසි නිකුත් කර තිබේ.

බිංගිරියේ නිකෝ බැටරි කම්හලේ මහා පරිමාණයෙන් ඊයම් උණු කිරීම සිදුවන බවයි බිංගිරියේ පානවැව නාමල් උයන වාසීන් චෝදනා කරන්නේ.

කර්මාන්ත ශාලාවෙන් පිටවන දුමාරය නිසා ප්‍රදේශය පුරා දැඩි දුර්ගන්ධයක් පවතින බවද ප්‍රදේශවාසීහු කියා සිටිති.