නවී පිල්ලේ ලෝකය නොමඟ යවනවා - ජීඑල් පීරිස්

  • 2013 සැප්තැම්බර් 2
Breaking News

මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් වරිය ලෝකය නොමග යවන බව ශ්‍රී ලංකාවේ රජය පවසයි.

ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් මෙම චෝදනාව ඉදිරිපත් කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය ජීඑල් පීරිස්.

නවී පිල්ලේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජයට එරෙහිව ගෙන එන චෝදනා පදනම් විරහිත බවද මහාචාර්ය පීරිස් ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව අධිකාරි වාදය දිසාවට ගමන් කරමින් සිටින බවට නවී පිල්ලේ සිය ශ්‍රී ලාංකික සංචාරය හමාරයේ කොළඹදී ඉදිරිපත් කළ නිරීක්ෂණයද විදේශ ඇමැති වරයාගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක් විය.

විදේශ අමාත්‍යවරයා මේ වන විටත් මාධ්‍ය වේදීන් අමතමින් සිටින අතර වැඩි විස්තර පසුව ලබා දීම අපේ අපේක්ෂාවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර