ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අල්ලා ගත් අලි - ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීමට විරෝධය

  • 2013 සැප්තැම්බර් 4

නීති විරෝධී ලෙස කැළෙන් අල්ලා ගත් අලි - ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීමට වන ජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය කටයුතු කිරීම වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනත සම්පූර්ණයෙන්ම උල්ලංඝනය කිරීමක් බව පරිසර සංරක්ෂණ භාරය කියා සිටී.

නීති විරෝධී ලෙස ළඟ තබා ගෙන සිටින අලි -ඇතුන් රුපියල් ලක්ෂ 10 ක බලපත‍්‍ර ගාස්තුවක් අය කොට ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා ඉකුත්දා ප‍්‍රකාශ කල බවත් නීති විරෝධී ලෙස ළඟ තබාගෙන සිටින අලි - ඇතුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ මුවාවෙන් අලි - ඇතුන් වෙළඳාමක් සිදු කිරීමට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බව කටයුතු කරන බව පරිසර සංරක්ෂණ භාරයේ අධ්‍යක්ෂ සජීව චාමිකර සංදේශයට පැවසුවේය.

නීති විරෝධී ලෙස අලි -ඇතුන් ළඟ තබාගෙන වැරදිකරුවන් වන පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව අධිකරණ ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීම හා එම සතුන් නිසි පරිදි ස්වාභාවික වාසස්ථානවලට මුදා හැරීම වෙනුවට අධික මුදලක් අයකර නීත්‍යානුකූල බලපත‍්‍ර ලබාදීමෙන් සිදු වන්නේ මේ නීති විරෝධී ක‍්‍රියා තවදුරටත් සිදුකිරීමට අනුබල ලබාදී එය වෙළඳාමක් තත්ත්වයට පරිවර්තනය කිරී මක් බව සජීව චාමිකර පෙන්වා දුන්නේය.

විෂයභාර අමාත්‍යවරයා විසින්ම පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වූ ආඥා පනතේ බලතල අතික‍්‍රමණය කරමින් කටයුතු කිරීම යනු ඉතාම හානිකර තත්ත්වක් බවත් පරිසර සංරක්ෂණ භාරය කියා සිටී.

මේ පිළිබඳව වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය ගාමිණී විජිත් විජයමුණි සොයිසා ගෙන් විමසීමක් කල විට ඔහු කියා සිටියේ මේ පිළිබඳව පසුව ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන බවයි.