දුෂිතම අමාත්‍යංශය, ආරක්ෂක හා නාගරික අමාත්‍යංශය - එජාප

  • 2013 සැප්තැම්බර් 5

ශ්‍රී ලංකාවේ අමාත්‍යංශ අතරින් දුෂිතම අමාත්‍යංශය ආරක්ෂක හා නාගරික අමාත්‍යංශය බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රකාශ කරයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මේ බව කියා සිටියේ අද බ්‍රහස්පතින්දා මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින්.

වරාය සහ මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය ඊළඟට දූෂිත ආයතන දෙක බවයි මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ.

පොදු සාධකය

මේ සියලූම අමාත්‍යංශවල පොදු සාධකය වී ඇත්තේ රාජපක්‍ෂ සාධකය බවත් මංගල සමරවීර මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ආණ්ඩුවේ ඇතැම් ඇමතිවරුන් දුෂණ වංචා පිළිබඳ කැබිනට් වාර්තා එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙත ලබා දෙන බව පැවසූ මංගල සමරවීර මන්ත්‍රී මන්ත්‍රීවරයා ඔවුන් එසේ එම වාර්තා ලබා දෙන්නේ ආණ්ඩුවේ දූෂණ හෙළි දරව් කිරීම සඳහා බවත් සඳහන් කළේය.

පසුගිය වසර හත තුල පමණක් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ වංචා හා දුෂණ නිසා රටට අහිමි වූ මුදල ඩොලර් බිලියන 3.5 ක් බව පවසන මංගල සමරවීර මන්ත්‍රී වරයා එය ඊජිප්තුවේ හිටපු ජනාධිපති හොස්නි මුබාරක් සිය තිස් වසරක පාලනය තුල වංචා කළ මුදලට වඩා වැඩි බවයි ප්‍රකාශ කළේ.