ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ‘මාෆියාවක්’

  • 2013 සැප්තැම්බර් 6
Image caption මදියවන්නන් මේ වසර මුලදී ඉහල ම ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ උප සභාපතිවරයා ලෙස තේරී පත් විය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තුළ ‘මාෆියාවක්’ ක්‍රියාත්මක වන බව ප්‍රකාශ කරමින් එහි උප සභාපති කේ මදියවන්නන් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වෙයි.

කොල්ට්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ නිලවරණයෙන් ඉවත් වීමට සිදුවීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් ද ඉවත් වීමට තීරණය කළ බවයි කේ මදියවන්නන් සංදේශයට කියා සිටියේ.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ලේකම් නිශාන්ත රණතුංග කොල්ට්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් නිතරඟයෙන් පත් වීමට නියමිතයි.

වසර දොළහක්

කේ මදියවන්නන් වසර දොළහක් තිස්සේ කොල්ට්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ අතර, මේ වසර මුලදී ඉහල ම ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ උප සභාපතිවරයා ලෙස තේරී පත් විය.

කොල්ට්ස් ක්‍රීඩා සමාජය අද පවතින තත්වයට ගෙන ඒම සඳහා සිය පෞද්ගලික ධනය පවා වැය කරමින් කටයුතු කර තිබිය දී ඉන් ඉවත් වීමට සිදුවීම ඉතා කණගාටුදායක බවයි කේ මදියවන්නන් සංදේශයට කියා සිටියේ.

මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුළ කිසිදු මාෆියාවක් නොමැති අතර මදියවන්නන් සිය පෞද්ගලික හේතූන් මත ඉල්ලා අස් වූ බවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර