නිසි අධීක්ෂණයක් නොමැති වීම මූල්‍ය ආයතන කඩාවැටීමට හේතුවක් - තැන්පත්කරුවෝ

  • 2013 සැප්තැම්බර් 13

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ නිසි අධීක්ෂණයක් නොමැති වීම මෙරට මූල්‍ය ආයතන කඩාවැටීමට ප්‍රධානතම හේතුවක් බව කඩා වැටුණු සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ තැන්පත්කරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්න්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ආයතනය (CIFL) බංකොලොත් වීම නිසා එහි රුපියල් බිලියන 3.4 ක් පමන මුදල් ආයෝජනය කල 6000 කට අධික පිරිසක් අද අසරණ වී සිටිති.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ සිට පොලි මුදල් ලබා දීමද අත්හිටුවා ඇති එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ බලපත්‍ර ලාභී මුල්‍ය සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි ඇති මූල්‍ය ආයතනයකි.

ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකට, මහ බැංකු ප්‍රකාශකයකු සංදේශයට පැවසුවේ සෙන්ට්‍රල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් ආයතනය (CIFL) ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට මේවන විට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් තිබෙන බවයි.