උතුර දකුණ යා කළ යාල් දේවි

  • 2013 සැප්තැම්බර් 14

වසර 23කට පසු උතුරත් දකුණත් සම්බන්ධ කරමින් යාල් දේවී දුම්රිය අද කිලිනොච්චිය බලා ධාවනය විය.

උතුරු දුම්රිය සේවය අද ආරම්භ වුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

දුම්රිය සේවය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව පැවති ජන හමුවක් අමතමින් ජනාධිපතිවරයා පැවසුවේ ජනතා ප්‍රශ්ණ විසඳීම සඳහා මැජික් ක්‍රමයක් නොමැති බවයි.

‘තොප්පියෙන් හාවෙක් ගන්නවා, හාවාගෙන් ගෑණු ළමයෙක් ගන්නවා, ... මම ගෝගියා පාෂා නෙමෙයි.’ ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

එහෙත් දකුණේ මෙන් උතුරේ වැසියන්ට සමාන අයිතීන් ලබා දීම සඳහා ණය ලබා ගෙන හෝ රජයේ යුතුකම් ඉටු කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ.