එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගොඩ ගැනීමේ වැදගත් හා ක්ෂණික තීන්දු

  • 2013 සැප්තැම්බර් 28

එක්සත් ජාතික පක්ෂය වැදගත් හා ක්ෂණික තීන්දු රැසක් ගෙන යළි ජනතාව අතරට යා යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශ කරයි.

බල ගැන්වීම

මෙවර පළාත් සභා මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශාල වශයෙන් පසු බෑමට ලක්ව ඇති බව පිළිගන්නා ඔහු කියා සිටියේ ඉකුත් වසර තුනක පමණ කාලයක සිට පක්ෂය බල ගැන්වීම සඳහා තමන් පුළුල් ලෙස ක්‍රියා කළ බවයි.

පක්‍ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ නායකත්වය පක්ෂයේ පරාජය හමුවේ ඇති ගැටලුව බවට ඉස්මතුව ඇති මතය ගැන අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස කියා සිටියේ එසේ ගැට‍ළු ඇති බව පෙන්වා දී ඇත්තේ පක්ෂ නායකයාගේම සමීපතම හිතවතුන් විසින් බවයි.

පක්‍ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පවත්වා ඇති බව පැසවූ ඔහු, නායකත්වය පක්ෂයේ පරාජයට හේතුවී ඇත්දැයි, රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකයා ආරක්ෂා කරන එම කණ්ඩායමෙන් ඇසිය යුතු බව කියා සිටියේය.

අදහස් හා යෝජනා

පක්ෂය මුහුණ දෙන වත්මන් තත්වයෙන් ගොඩ ඒම පිණිස කුමන ක්‍රියා මාර්ගයක් අනුගමනය කරන්නේ දැයි කළ විමසුමේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශ කළේ පක්‍ෂය ඉදිරියට යා යුතු ආකාරය ගැන අදහස් හා යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කලද ඒ හමුවේ විශාල බාධා හා අභියෝග රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවූ බවයි.

මේ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් පියවර ගැනීමේ වාරය පාක්ෂිකයන්ට සහ සෙසු මහජනතාව වෙත පැවරී ඇති බවයි සජිත් ප්‍රේමදාස මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ.