ඉරණමඩු පානීය ජල ව්‍යාපෘතියට ගොවි සංවිධානවල විරෝධය

කිලිනොච්චියේ ඉරණමඩු ජලාශයේ ජලය උපයෝගී කර ගෙන යාපනය වැසියන්ට පානීය ජලය සපයා දීමට සැලසුම්කළ ජල ව්‍යාපෘතියට කිලිනොච්චියේ ගොවි සංවිධානවල විරෝධය පල වෙයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අද කිලිනොච්චිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සාකච්ඡාවක් පැවතී අතර ඊට උතුරු පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේස්වරම් ඇතුළු අමාත්‍යවරුන් හතර දෙනා ද සභාපතිවරයා ද සහභාගි වූහ.

භිය සහ සැකය

පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සංවර්ධන නිලධාරී පී. රාසනායගම් පැවසුවේ කිලිනොච්චියේ ගොවි සංවිධාන ජල ව්‍යාපෘතියට දක්වන භිය සහ සැකය පදනම් විරහිත බවයි.

ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයන් කියා සිටින්නේ ඉරණමඩු ජලාශයෙන් ජලය යාපනයට ගෙන යාමේ දී යල මහ කන්න දෙකේ දී තමන්ට සාර්ථකව ගොවි තැන් කළ නොහැකි බවයි.

ඉරණමඩු ජලාශයේ බැම්ම උස් කිරීමෙන් කිලිනොච්චියේ පහත් බිම් ජලයෙන් යටවන බව කියන ගොවීහු තම කුඹුරු ජලය නොමැතිව මැරී ගියහොත් ඊට වන්දි ගෙවන ක්‍රමයක් මෙම ව්‍යාපෘතිය තුල නොමැති බව කියා සිටිති.