ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉයන් බොතම් පිරිස සමගින් අගනුවර පසුකර ගමන් ගනිද්දී

5 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 12:51 GMT

කිලිනොච්චියේ සිට සීනිගම දක්වා පා ගමනක් ආරම්භ කල ශ්‍රීමත් ඉයන් බොතම් තම පිරිස සමගින් අගනුවර පසුකර ගමන් ගනිද්දී බී බී සි යට කියා සිටියේ තමන්ගේ ක්‍රීඩා වැඩසටහන් සඳහා මැනවින් ආධාර ලැබෙමින් තිබෙන බවයි.

යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් මුලතිව් පලාත්වාසින් සහ සුනාමියට ගොදුරු වූ දකුණේ ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා වැඩසටහන් දියත් කරන බවයි ශ්‍රීමත් ඉයන් බොතම් කියා සිටින්නේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය පිළිබඳව විවාද වලට පැටලීමෙන් වැලකී සිටින ඉයන් බොතම් ගේ මතය වන්නේ ආධාර අවශ්‍ය තැනට තමන් උදව් කරන බවයි.