සමුළුවට ආණ්ඩුවෙන් බාධා - නීතිවේදීන්ගේ සංගමය

Image caption උපුල් ජයසුරිය , සභාපති ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන නීතිවේදීන්ගේ සම්මේලනයට ආරාධිත කථිකයන් හට පැමිණීම සඳහා වීසා බලපත්‍ර නිකුත් කර තිබිය දී විදේශ අමාත්‍යංශය ඒ සම්බන්ධයෙන් සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් කරන බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති උපුල් ජයසුරිය කියා සිටියේ විනිසුරුවන් සහ නීතිවේදීන් සඳහා වන එක්සත් ජාතීන් ගේ විශේෂ නියෝජිත ගබ්රිඑලා කනොල් (Gabriela Knaul), නීතිඥ ඩට්ටෝ පරම් කුමාරස්වාමි (Dato Param Kumaraswamy) සහ අන්තර් ජාතික නීතිවේදීන්ගේ සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජිත නීතිඥ ඇලෙක්ස් විල්ස් (Alex Wills) හට සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගි වීම සඳහා වීසා නිකුත් කොට තිබූ බවයි.

තත්වය මෙසේ තිබිය දී ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යංශය වීසා නිකුත් කල නොහැකි බව කියා සිටීම කරුණු වැරදි ලෙස වටහා ගැනීමක් යැයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති උපුල් ජයසුරිය ප්‍රකාශ කළේය.

විදේශ අමාතංශයෙන් සමුළුව සඳහා කිසිදු ආධාරයක් ඉල්ලා නොසිටි බව පැවසූ ඔහු , ඊට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු තම සංගමය විසින් සුදානම් කොට තිබූ බව පැවසුවේය.

කාලීන මාතෘකාවක් සමුළුව සඳහා යොදා ගෙන තිබුණු බවත් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති උපුල් ජයසුරිය සඳහන් කළේය.