ප්‍රායෝගික ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනයේ මගයි- ජනාධිපති

ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ජාතීන් මුහුණ දෙන ගැට‍ළු සම්බන්ධයෙන් දියුණු රටවල් සංවේදී විය යුතු බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල සැසි වාර සතියේ තුන් වන දිනය වන අඟහරුවාදා වැඩි අවධානය යොමු වූයේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ව්‍යාපාරික සමුළුවටයි.

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල වෙළෙඳ ප්‍රවර්ධනයට දියුණු රටවල් අවංකව ම ආධාර කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

තිරසාර හා ප්‍රායෝගික ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට තමන්ගේ අපේක්ෂාවන් මුදුන් පත් කර ගත හැකි බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය පිළිබඳ සිද්ධි අධ්‍යයනයක් කරන ඕනෑම විශ්ලේෂකයෙකුට මෙම ප්‍රායෝගික ප්‍රවේශයේ ලක්ෂණ පැහැදිලිව දැකිය හැකි බවත් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පෙන්වා දුන්නේය.