සමුළුව මුළු දුන්නේ සාමය නිසා -ජනාධිපති රාජපක්ෂ

සාමය සහ ස්ථායිතාව තහවුරු කිරීම නිසා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය නායක සමුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට හැකි වූ බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කරයි.

උළෙලේ සමාරම්භක කථාව කරමින් ජනාධිපතිවරයා තව දුරටත් කියා සිටියේ ත්‍රස්තවාදය නිමා කොට උසස් ම මානව හිමිකම වන ජීවත් වීමේ අයිතිය තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වූ බවයි.

බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජණ ගේ ශුභාශිංසන සමුළුවට පිරිනමමින් පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල රාජ්‍ය නායක සමුළුව ඇමතූ චාල්ස් කුමරු පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රටවල් මුහුණ පාන ගැටලු පිළිබඳ සලකා ජනතාවට වඩාත් යහපත් අනාගතයක් උදා කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව පැවසීය.

රාජ්‍ය නායක සමුළුවේ සමාරම්භක උළෙල නෙළුම් පොකුණ රඟහලේ දී අවසන් වීමෙන් පසුව රාජ්‍ය නායකයින් අලංකාර රථ පෙරහැරකින් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව වෙත කැඳවා ගෙන යන ලද අතර එහි දී රාජ්‍ය නායකයන් වෙනුවෙන් අලි පෙරහැරක් ද පැවැත්විණි.