තවිෂ ලකිඳු පීරිස්ගේ අවමගුල කොළඹදී

20 නොවැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 16:49 GMT

බ්‍රිතාන්‍යයේ ෂෙෆීල්ඩ් නගරයේදී මරා දැමුණ තවිෂ ලකිඳු පීරිස් තරුණයාගේ අවමගුලට සියයකට වැඩි ඥාති මිත්‍රාදීහු සහභාගි වෙති.