ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'සමහරු ගහල ඇඩ්මිට් වෙනවා, ගුටි කාපු එකා හිරේ යනවා'

මන්ත්‍රී වරයෙකුට තර්ජනය කළ හැකි කිසිවකු වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින්නේද යන්න සැක සහිත බව, ගායක සමන් ද සිල්වාට පහරදීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ගායක සුනිල් පෙරේරා පවසයි.

වාර්තාව අසාම් අමීන් ගෙන්.