ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'සමහරු ගහල ඇඩ්මිට් වෙනවා, ගුටි කාපු එකා හිරේ යනවා'

  • 2013 දෙසැම්බර් 3

මන්ත්‍රී වරයෙකුට තර්ජනය කළ හැකි කිසිවකු වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින්නේද යන්න සැක සහිත බව, ගායක සමන් ද සිල්වාට පහරදීම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ගායක සුනිල් පෙරේරා පවසයි.

වාර්තාව අසාම් අමීන් ගෙන්.