ව්‍යවස්ථාවට පටහැණිව කටයුතු කරන්නේ මධ්‍යම රජය - දෙමළ ජාතික සන්ධානය

14 දෙසැම්බර් 2013 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:59 GMT

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන්

උතුරු පළාත් මහා ඇමතිවරයා ව්‍යවස්ථාවට පටහැණිව ක්‍රියා කරන බවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර මේජර් ජෙනරාල් ජී. ඒ. චන්ද්‍රසිරි ඩේලි 'නිවුස් පුවත් ' පතට කළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් පවසන්නේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැණිව කටයුතු කරන්නේ මධ්‍යම රජය බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශයක් කළ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමක දී සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවේ පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම්වරයා සහ පළාත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීමේදී පවා මධ්‍යම රජය මහ ඇමතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතුව තිබුනත් එසේ සිදු කොට නැති බවයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරන් බීබීසී දෙමළ සේවයේ ජයප්‍රගාෂ් නල්ලුසාමි සමඟ කළ සාකච්ඡාවක් මේ.