කොළඹ තවත් ගෙවල් පන්සීයක් කැඩීමට අවසර

කොළඹ මහ නගර සීමාවේ කඩා ඉවත් කරනු ලබන පන්සීයකට අධික නිවාස වල ජනතාව දැනට ලියා පදිංචි ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන වලින් ඉවත් නො කරන මෙන් අධිකරණය නියෝග කළේය.

මාලිගාවත්ත, ඇපල්වත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි ගෙවල් 574 ක් කඩා ඉවත් කිරීම

සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අවසර ලබා දෙමිනු යි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා වෙත එම නියෝගය කළේ.

නිවාස අහිමි වෙන ජනතාවට තාවකාලික නිවාස පහසුකම් සඳහා රුපියල් දස දහසක මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධිකරණයට පොරොන්දු විය.

අලුත් ගෙවල් දෑවුරුද්දකින්

අලුතින් නිවාස තනා දීමට අවුරුදු දෙකක කාලයක් ගත වන බවයි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පවසා ඇත්තේ.

තම ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එකඟ වූ හෙයින් නිවාසවලින් ඉවත් වීමට තීන්දු කළ බව ඇපල්වත්ත ප්‍රජා සංවර්ධන සමිතියේ සභාපති මොහමඩ් වසීඩ් බීබීසී සංදේශයේ කේ එස් උදයකුමාර් හට පැවසීය.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දෙන ලද පොරොන්දුව පිළිගත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබන මාර්තු මස 28 වැනි දාට පෙර නිවාසවලින් ඉවත් ව යන මෙන් පෙත්සම් කරුවන්ට නියම කළේය.

අධිකරණය බ්‍රහස්පතින්දා එම නියෝගය කළේ සිය නිවාස කඩා ඉවත් කිරීමට එරෙහිව පදිංචිකරුවන් විසින් ගොනු කරනු ලැබ තිබුණ පෙත්සමක් විභාග කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර