නවී පිල්ලේගෙන් ‘ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ’ නිර්දේශයක්

  • 16 පෙබරවාරි 2014
නවී පිල්ලේ මහ කොමසාරිස්වරිය

ශ්‍රී ලංකා හමුදාව සහ දෙමළ කොටි සංවිධානය අතර පැවති යුද්ධයේ අවසාන අදියරේ දී සිදු වූ බවට වාර්තා වන යුද අපරාධ පිළිබඳව සොයා බැලීමට ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නට එක්සත් ජාතීන් ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් වරිය නිර්දේශ කොට ඇති බව සති අන්ත ඉංග්‍රීසි පුවත් පතක් වාර්තා කොට තිබේ.

‘සන්ඩේ ටයිම්ස්’ පුවත් පත වාර්තා කරන්නේ ‘දිගින් දිගටම සත්‍යය තහවුරු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අපොහොසත් වූ බව’ පවසමින් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදන මෙන් නවී පිල්ලේ මහ කොමසාරිස්වරිය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා ඇති බවයි.

මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරිය ගේ නිර්දේශ අඩංගු වාර්තාවේ කෙටුම්පතක් ලැබී ඇති බව තහවුරු කළ ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත රවිනාථ ආර්යසිංහ සංදේශයට කියා සිටියේ අදාළ වාර්තාවට රජයේ ප්‍රතිචාර මේ වන විට යවා ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය දිගින් දිගටම කියා සිටියේ රජයේ හමුදා කිසිදු යුද අපරාධයක් සිදු කර නැති බවයි.

නවී පිල්ලේ ගේ අවසන් වාර්තාව ඉදිරියේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩල වෙබ් අඩවියේ පළ වීමට නියමිත බව ‘සන්ඩේ ටයිම්ස්’ උපදේශක කර්තෘ ඉක්බාල් අතාස් සංදේශයට කියා සිටියේය.