ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රී ලංකාව ජිනීවා බලපෑම මග හැරීමේ උත්සාහයක - සුමන්තිරන්

  • 2014 පෙබරවාරි 20

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් දකුණු අප්‍රිකාවට යැවීමට ගත් තීරණය දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ විවේචනයට ලක් වෙයි.

වර්ණ භේදවාදය හමාර වීමෙන් අනතුරුව දකුණු අප්‍රිකාවේ පැවති සත්‍යය සහ සංහිඳියා ක්‍රියාදාමය අධ්‍යයනය කිරීමයි, ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුණ හැටියට ප්‍රකාශ කොට තිබෙන්නේ.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය කියා සිටින්නේ ජිනීවා යෝජනාවල බලපෑම් මග හැර ගැනීමේ උත්සාහයක ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව නිරත වෙමින් සිටින බවයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්දිරම් සමඟ ජයප්‍රකාශ් නල්ලුසාමි කළ සාකඡාවකදී මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ, දෙමළ ජාතික සන්ධානයටත් දකුණු අප්‍රිකාවෙන් ආරාධනයක් ලදොත් ඒ ගැන සලකා බලන බවයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය දකුණු අප්‍රිකාවත් සමඟ සාකච්ඡාවකට ගියත් දෙමළ ජනතා අභිලාෂයන්ට හානියක් වීමට ක්‍රියා නොකරන බවයි සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටින්නේ.