ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අදටත් වටින නායක හාමුදුරුවෝ

2014 පෙබරවාරි 26 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:39 GMT

විදේශ බෞද්ධ ධර්ම දූත මෙහෙයේ නිරත වූ ථෙරවාදී භික්ෂූ පරපුර අතර ආචාර්ය හම්මලව සද්ධාතිස්ස නා හිමියන් පෙර අපර දෙදිග බොදු හඬින් අවදි කළ වියත් මහතෙර නමකි.

ආචාර්ය හම්මලව සද්ධාතිස්ස නා හිමියන්ගේ සියවැනි ජන්ම දිනය යෙදෙන්නේ මෙම වසරටයි.

ඒ නිමිත්තෙන් එක්සත් රාජධානියේ බාත් ස්පා විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ආචාර්ය දීගල්ලේ මහින්ද හිමියන් සමඟ කළ සාකච්ඡාවක දී උන්වහන්සේ කියා සිටියේ අද භික්ෂු පරපුර විසින් ලබාගත යුතු ආදර්ශ රැසක් ආචාර්ය සද්ධාතිස්ස නා හිමියන්ගේ චරිතයෙහි අන්තර්ගත වන බවයි.