ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වාර්තාවේ අරමුණ 'හමුදාවට අවමන් කිරීම'

23 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 19:04 GMT

ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදාව දිගින් දිගටම දෙමළ රැඳවියන් වද බන්ධනවලට ලක් කරන බවට බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු අලුත්ම වාර්තාවකින් එල්ල කෙරෙන චෝදනා හමුදාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

රැඳවියන්ට වද බන්ධන පැමිණවීම, ලිංගික අතවරම දූෂණය සහ ඔවුන්ගෙන් අල්ලස් ලබා ගැනීම පිළිබඳ චෝදනාවල අරමුණ හමුදාව අවමානයට පත් කිරීම බවයි, බ්‍රිගේඩියර් රුවන් වනිගසූරිය සංදේශයට කියා සිටියේ.

"කිසිදු ආකාරයකින් ආරක්ෂක හමුදාවන් එවැනි පහත් ආකාරයකින් කටයුතු කළ බවක් වාර්තා වී නැහැ. මේවා හිතාමතාම ජනතා ගෞරවයට පාත්‍ර වී සිටින හමුදාව අවමානයට පත් කිරීමේ අරමුණින් කරන ප්‍රකාශ බවයි, අපි විශ්වාස කරන්නේ," යනුවෙන්ද ඔහු පැවසීය.

සවන් දෙන්න සම්පූර්ණ සාකච්ඡාවේ හඬ පටයට.