ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලංකාවේ හීලෑ අලි හිඟ 'පරිසර සංගම් නිසා'

26 මාර්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:51 GMT

ලංකාවේ හීලෑ අලි හිඟ වීමට පරිසර සංගම්වල ක්‍රියාකාරීත්වය හේතූ වී ඇතැයි සිංහල රාවය සංවිධානය චෝදනා කරයි.

මෙම සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවේ උරුමය සමග ගැටීමට ප්‍රයත්න දරන බවයි, මාගල්කන්දේ සුදත්ත හිමි පවසන්නේ.

එහෙත් පරිසර සංවිධාන වලට චෝදනා කරමින් නීති විරෝධී ලෙස අල්ලා ගෙන ඇති අලි ඇතුන් ලියා පදිංචි කිරීමේ උත්සාහයක හීලෑ අලි ඇතුන්ගේ හිමිකරුවන්ගේ සංගමය නිරත වී සිටින බව පරිසර සංරක්ෂණ භාරයේ සජීව චාමිකර සංදේශයට කියා සිටියේය.

එවැනි නීතියට පටහැණි ක්‍රියාමාර්ග වලට තමන් සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධ බවද පරිසර සංරක්ෂණ භාරය සඳහන් කළේය.