ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අලුත් යාපනය

මානව හිමිකම් වාර්තා හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව දේශපාලනික වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ ප්‍රහාරයට ලක්වී තිබේ.

නමුත් ශ්‍රිලංකා රජය ඊට පිළිතුරු ලෙස පවසන්නේ යුද්ධය පැවති උතුරු ප්‍රදේශයේ ආර්ථික සංවර්ධනයෙහි ලා විශාල මෙහෙයක් කරන ලද බවයි.

යුද්ධයෙන් ඉරි තලා ගිය නගරයක ඉදිවූ සාප්පු සංකීර්ණයක් දැක බලා ගැනීමට යාපනේ බලා ගිය බීබීසී වාර්තාකරු චාල්ස් හැවිලන්ඩ්ට එහි ප්‍රථම වතාවට ඉදි කර තිබෙන මාර්ග සංඥා ද දැක ගත හැකි විය.