ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඉහල තත්වයෙන් mp3 (2.4 මෙගබයිට්)
සාමාන්‍ය තත්වයෙන් mp3 (0.7 මෙගබයිට්)

දකුණු ආසියාවේ මවක් වීමට හොඳම රට ශ්‍රි ලංකාව

9 මැයි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:37 GMT

සේව් ද චිල්ඩ්රන් (Save the Children) ආයතනය නිකුත් කළ 2014 වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව, දකුණු ආසියාවේ මවක් වීමට හොඳම රට ශ්‍රි ලංකාවයි.

ශ්‍රි ලංකාව මිට පෙර 2003 වසරේදීද මෙම ස්ථානය හිමිකර ගෙන ඇති අතර , මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලට අනුව ලෝකයේ රටවල් 178 ක් අතරින් ශ්‍රි ලංකාවට හිමි වී ඇත්තේ 89 වන ස්ථානය වේ .

කලාපයේ රටවල් අතරින් පකිස්තානයට 147 වන ස්ථානය හිමි වෙද්දී ඉන්දියාව 137 ස්ථානයටත් බංග්ලාදේශය 130 වන ස්ථානයටත් පත්ව තිබේ .

මෙම වාර්තාවට අනුව ඇමරිකාවට හිමි වී ඇත්තේ 31 වැනි ස්ථානයයි.

මෙම ශ්‍රේණි ගත කිරීමට භාවිත කරන ලද නිර්ණායකවී ඇත්තේ මව්වරුන්ගේ සහ දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වය, අධ්‍යාපනික මට්ටම, ආර්ථික තත්වය හා කාන්තාව දේශපාලනයට සම්බන්ධවීමේ ප්‍රවණතාව යන නිර්ණායකයන් වේ.