ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිරිලක වෙසක් සිරියෙන්

2014 වෙසක් සතිය ශ්‍රී ලංකාවාසී බෞද්ධ ජනතාව විසින් මහත් හරසරින් සහ උද්යෝගයෙන් සමරමින් ඇත.ඇතැම් පලාත්වල වෙසක් උත්සව වලට කතෝලික පියවරුන් ද ඇතුළුව අන්‍යාගමික ජනයාත් එක්වීමෙන් පිළිබිඹු කෙරුනේ ආගමික සහජීවනයේ කාලීන උවමනාවයි.