ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'කාන්තා සිරුර යුද අවියක් නොවෙයි' - නිමල්කා

Image caption යුද ලිංගික ප්‍රචණ්ඩත්වයේ ගොදුරක් වූ ලාංකික කාන්තාවක්

පසුගිය අඟහරුවාදා ලන්ඩනයේ දී ආරම්භ වූ “ලිංගික හිංසනය නතර කිරීමේ” ලෝක සමුළුවට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහභාගී වූ ස්වේච්ඡා සංවිධාන අතර ‘වර්ගවාදයට සහ ජාතිවාදයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය ද විය.

යුද්ධයේදී කාන්තා දූෂණය යුද අවියක් හැටියට යොදා ගැනීමේ අපරාධය නතර කිරීම පිළිබඳවයි ලන්ඩන් සමුළුවේදී සාකච්ඡා කෙරුණේ.

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව මෙම සමුළුවට සහභාගී නොවුනේ ආරාධනාවක් නොලැබුණ හෙයින් බව ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

කාන්තාව යුද අවියක් ලෙස භාවිතා කිරීමට එරෙහිව සිදු කෙරුණ වැදගත්ම ජාත්‍යන්තර මැදිහත් වීම ලන්ඩන් සමුළුව යැයි වර්ගවාදයට සහ ජාතිවාදයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා සංවිධානයේ සභාපතිනි නීතිඥ නිමල්කා ප්‍රනාන්දු කියා සිටියි.