ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'වරදකරුවන්ට දැඩි දඬුවම්' ජනාධිපති

ගැටුම් මෙහෙයවූ හා ඒ සඳහා සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන් සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඔවුන් නීතිය හමුවට ගෙන එන බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසයි.

වරදකරුවන්ට දැඩි දඬුවම් ලබා දෙන බවයි ප්‍රදේශයේ ආගමික නායකවරු ඉදිරියේ ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර සිටියේ.

ගැටුම් වලින් හානියට පත් පවුල් වෙත වන්දි ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා සාකච්ඡාවට එක් වූ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ භික්ෂුන්වහන්සේලා, මුස්ලිම් පුජකවරු ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවල නිලධාරීන් හමු වී ඇති වී තිබෙන තත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණ සිටි අවස්ථාවේ දී මේ බව පවසා සිටියේ.