ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලන්ඩනයේ ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් විරෝධය

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව සිදුවන ප්‍රහාරයන්ට විරෝධය පළකරමින් ලන්ඩනයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් ජනතාව දෙදහසක් පමණ පිරිසක් බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති නිල නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වූහ.

මුස්ලිම් ජනතාවට සාධාරණය ඉටුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට බල කරන මෙන් ඔවුහු ඉල්ලා සිටියහ.

මේ පිරිස අතර කාන්තාවන් විශාල පිරිසක් ද වූහ.