ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ක්‍රිකට් ජය පැනට කේක් රස එක්වී

ඓතිහාසික ජයග‍්‍රහණයක් ලැබූ ශ‍්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනට පැමිණෙති.

ඔවුහු ක‍්‍රිකට් ආයතනයේදී විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වූහ.