මුලතිවු අතුරුදහන්වූවන් පිලිබඳ පරීක්ෂණ ඇරඹෙයි
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

මුලතිවු අතුරුදහන්වූවන් පිලිබඳ පරීක්ෂණ ඇරඹෙයි - වීඩියෝ

මුලතිවු දිස්ත්‍රික්කයේ යුද සමයේදී අතුරුදහන් වු පුද්ගලයින් පිළිබදව සොයා බැලීමේ ජනාධිපති විශේෂ කොමිසම ආරම්භ වෙයි.

කොමිසමේ ලේකම් එච්.ඩබ්ලිව්. ගුණදාස බීබීසීසංදේශයටඅදහස් දක්වමින්.