ලෙස්ටර්: සිංහල නොදත් සිංහල සිනමාවේදියා

13 ජූලි 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 17:38 GMT

ජගත් පූජිත ඉන්දීය මහා සිනමාකරු සත්‍යජිත් රායි 1955 වසරේ ඉන්දීය සිනමාවට දායාදය කළ පාතර් පංචලී චිත්‍රපටය ඉන්දීය සිනමාවට පහන් තරුවක් වන්නේ කවරාකාරයෙන්ද, සිංහල සිනමාවට ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිසුන් දායාදය කළ රේඛාව ද ඒ හා සම වන්නේය.

රේඛාව යනු ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිසුන්ගේ දීර්ඝතර පාරමිතාවක කුළුදුල් මියුරු ඵලයයි.

ලෙස්ටර් විසින් සිදු කෙරුනේ එම පාරමිතාවට උපත්දීම මතුනොව එය සඵලවත් මගකට රැගෙන විත් පරපුරු රැසකට මං පෙත් පිදීමය.

රේඛාව යනු ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිසුන්ගේ දීර්ඝතර පාරමිතාවක කුළුදුල් මියුරු ඵලයයි

සිනමාරූපී බව ඉහවහා ගිය ඔහු අතින් ඇතැම් විට පෙළෙහි හෝ ඉදිරිපත් කිරීමේ අඩුපාඩු සිදු නොවුනා නොවේ.

ඉර පානෙන් රැස් දෝතක් මෙවර උල්ලාසයෙන් කතිකා කෙරෙනුයේ එකී යුගය පසුබිම් කොට සිදු වූ, ලෙස්ටර් ඇතුළු පිරිස නිමග්න වූ මෙම තීර්ථ වන්දනා ගමනේ අප දත යුතු නමුත් අප්‍රකට පරිකතාවන්ය.