ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යූඑන්පියට සපුගස්කන්ද තහනම්

2014 ජූලි 17 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:52 GMT

සපුගස්කන්ද, ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමකට එම සංස්ථාවේ වෘත්තිකයන් කණ්ඩායමකින් බාධා එල්ල විය.

ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කණ්ඩායම් නිරීක්ෂණ චාරිකාවට බාධා කළ බවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියේ.

එම නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක්ව සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වන රුවන් විජයවර්ධන කියා සිටියේ බියගම ආසනයේ මන්ත්‍රීවරයා වූ තමාටත් සපුගස්කන්දේ දොර වැසූ බවයි