ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලොරි එලවන වෙද හාමුදුරුවෝ

  • 2014 අගෝස්තු 16

ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ වාහන කොමසාරිස්‌ දෙපාර්තමේන්තුව බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේට රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් නොකරයි.

ඇතැම් භික්ෂුන් වහන්සේ රියදුරු බල පත් ලබා ගැනීමේ අයිතිය ඉල්ලා අධිකරණයට ගියද එම ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කෙරිණ.

එහෙත් වාහන පහසුකම් නැති අති දුෂ්කර ප්‍රදේශයක ජනතා සේවයට කැප වූ හිමි නමක් පවසන්නේ තමන් කුඩා ලොරි රථයක් පාවිච්චි කරන්නේ තමා හමුවේ ඇති අභියෝග ජය ගැනීමට පමණක් බවයි.

කලින් වෛද්‍යවරයකුව සිටියදී ලබා ගත් මෝටර් රථ බලපත්‍රය තවමත් භාවිත කරන එම හිමියෝ වෛද්‍ය රත්නපුර දේවානන්ද කිත්ති හිමි.

වැඩ වසන්නේ කලින් එල්ටීටීඊ පාලනය යටතේ පැවති කන්තලේ වෙරුගල් ප්‍රදේශයේයි.