ලෙස්ටර්ගේ සිනමා සිහිනය

17 අගෝස්තු 2014 අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළේ 18:31 GMT

ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිසුන්ගේ සිනමා සිහිනය දළුලෑවෙ එංගලන්තේ රිදී සම්මානයත් එක්ක.

ඔහුගේ සිනමා ජීවිතය පුදුමාකාර අහඹු මෙන්ම දෛවෝපගත සිදුවීම් වලින් ගහන වුනා.

මේ දෛවෝපගත සිදුවීම් ඇරැඹෙන්නෙත් දෛවෝපගත විදියට බීබීසී ගුවන්විදුලිය හරහාම වීම තවත් දෛවෝපගත සිදුවීමක් ම නොවේද?

ලෙස්ටර් ගේ දිවි තොරතුරු ගෙන එන බන්ධුල නානායක්කාරවසම් ගේ ඉර පානෙන් රැස් දෝතක් හඬ පටයට සවන් දෙන්න.