බලු මස් ජාවාරමක්?

Image copyright AP

මුව මස් වලට සුනඛයන්ගේ මස් මිශ්‍ර කොට විකිණීමේ සැක කටයුතු ජාවාරමක් පිළිබඳව හම්බන්තොට වන ජීවී නිලධාරීහු තොරතුරු විමසමින් සිටිති.

හම්බන්තොට වන අඩවි ආරක්ෂක ඩබ්ලිව්.ඒ.ගුණතුංග පැවසුවේ සුනඛයන් මරා මුව මස් සමඟ මිශ්‍ර කරන ලද බවට සැක කෙරෙන ස්ථානයක් මුර සංචාරයකදී සොයා ගත් බවයි.

හම්බන්තොට, බඳගිරිය වැව ආශ්‍රිත තම්මැන්නාවවැව ඉස්මත්තේ සුනඛ ඔලු සහ කකුල් තිබූ බවත්, තවදුරටත් විපරම් කිරීමේදී සතුන් මස් කළ බවට සැක කළ හැකි කොටයක්ද සොයා ගත් බවත් වන අඩවි ආරක්ෂක ඩබ්ලිව්.ඒ.ගුණතුංග පැවසුවේය.

එම කොටයේ කොල අතු සහ මුව ලෝම දක්නට ලැබුන බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

දඩමස්

තවදුරටත් විමර්ෂණය කිරීමේදී තැනින් තැන සුනඛයන්ගේ ඔලු සහ කකුල් තිබුණු බවත් මේ අනුව සුනඛයන් මරා දඩමස් සමඟ අළෙවි කරන්නේද යන සැකය මතුවන බවත් ඔහු පැවසුවේය.

නියං සමයේ මුර සංචාරක කටයුතු වැඩි කිරීමත් සමඟ වන සතුන් දඩයම් වැළැක්වීම පිණිස දිවා රාත්‍රී මුර සංචාර වැඩි කර ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියේය.

දඩ මස් සඳහා වෙනත් ප්‍රදේශවල සිට එන දේශීය සංචාරකයන්ගෙන් මෙන්ම වන්දනාකරුවන්ගෙන්ද ඉල්ලුමක් පවතින නිසා ජාවාරම් කරුවන් ඉන් වාසි ලබන ආකාරය මින් පැහැදිලි වන බව වන අඩවි ආරක්ෂක ඩබ්ලිව්.ඒ.ගුණතුංග සඳහන් කළේය.