ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

උතුරු පළාතේ සංවර්ධනයට බාධාව 'අපි නොවේ’

උතුරු පළාතේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අවහිර කරන බවට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ නගන චෝදනාව දෙමළ ජාතික සන්ධානය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

මධ්‍යම ආණ්ඩුව ප්‍රචාරය කරන පරිදි උතුරු පළාත් සභාවට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් ලබා දී නොමැති බව ද උතුරු පළාත් සභාවේ සභාපති සී.වී.කේ සිවඥානම් පැවසීය.

උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පළාත් සභා නියෝජිතයින් නො සලකා හරිමින් මධ්‍යම ආණ්ඩු නිලධාරීන් ක්‍රියා කරන බවයි සී.වී.කේ සිවඥානම් සංදේශයට කියා සිටියේ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ තමන්ගේ තෙදින නිල සංචාරයේදී උතුරු පලාතේ නිල උත්සව සහ රැස්වීම් ගණනාවකට සහභාගි විය.

කිළිනොච්චි නගරයේදී ජනතාව ඇමතූ ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ උතුරු පළාත් සභාවට පත් වූ පිරිස තමාට වැඩ කිරීමට නොදී බාධා එල්ල කරන අතරතුර ඔවුන් රජයේ වෙන් කරන ලද මුදල් වලින් ජනතාවටද සේවයක් නොකරන බවයි.

උතුරු පළාත් සභාවේ මහ ඇමතිවරයා ඇතුළු දෙමළ ජාතික සංධාන මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිවරයාගේ නිල සංචාරය වර්ජනය කළහ.