ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

‘හාමුදුරුවන්ට ඕන ප්‍රසිද්ධිය’

මාධ්‍ය කණ්ඩායම් සමග රජයේ ආයතනවලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමෙන් සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා බලාපොරොත්තු වන්නේ ප්‍රචාරයක් ලබා ගෙන ප්‍රසිද්ධ වීමට බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති අමල් සේනාධිලංකාර පවසයි.

කිසිදු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව මාධ්‍ය කණ්ඩායම් සමග විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශයට ඇතුළු වූ රාවණා බලය සංවිධානයේ මහලේකම් පූජ්‍ය ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමියන් ඇතුළු පිරිසක් ඉදිරියේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා එසේ පැවසූවේ දෙපිරිස අතර ඇතිවූ උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් අතරයි.

ප්‍රසිද්ධ වීමේ ආශාව

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය බව පවසමින් රාවණා බලය සංවිධානයේ භික්ෂූන් පිරිසක් මාධ්‍යවේදීන් කණ්ඩායමක්ද සමගින් බත්තරමුල්ල පිහිටි විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශයට අද උදෑසන හිටිඅඩියේ ඇතුළු වූහ.

එම අවස්ථාවේ දී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති අමල් සේනාධිලංකාර වෙනත් රාජකාරි කටයුත්තකට පිටත්ව යාමට සුදානම් වෙමිනුයි සිටියේ.

සභාපතිවරයා රාවනා බලෞඅ භික්ෂූන්ට දන්වා ඇත්තේ අදාළ ප්‍රශ්නය පිළිබඳ සැබෑ වුවමනාවකින් සාකච්ඡා කළ යුතු නම් ඒ සඳහා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කර ගෙන විධිමත් ලෙස සාකච්ඡාවට පැමිණිය යුතු බවයි.

ඒ අතරම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා රාවනා බලය සංවිධානයට චෝදනා කළේ මාධ්‍ය කණ්ඩායම් සමග රජයේ ආයතනවලට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේලා බලාපොරොත්තු වන්නේ මාධ්‍ය ප්‍රචාරය ලබා ගෙන ප්‍රසිද්ධ වීමට බවයි.

වචන හුවමාරුවක්

එම චෝදනාව රාවනා බලය සංවිධානය ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර එම සංවිධානයේ මහලේකම් ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමියන් හා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා අතර එම අවස්ථාවේ උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් සිදු විය.

මෙහිදී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ සභාපති අමල් සේනාධිලංකාර රාවනා බලය සංවිධානයෙන් ඉල්ලා සිටියේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය යෝජනා ඇත්නම් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි.

පසුව සභාපතිවරයා සිය නිල කාර්යාලයෙන් පිටව ගිය අතර රාවනා බලය සාමාජිකයොත් එම ස්ථානයෙන් පිටව ගියහ.

රවනා බලය සංවිධානයේ ඉත්තෑකන්දේ සද්ධාතිස්ස හිමියන් මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් පැවසුවේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විෂය භාර ඇමතිවරයාට පැමිණිලි කරන බවයි.