දුමින්ද නාගමුව වමේ පොදු අපේක්ෂකයා

Image copyright Duminda Nawagamuwa

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික දුමින්ද නාගමුව පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට වමේ පක්ෂ කිහිපයක් එක්ව තීරණය කර තිබේ.

පෙරටුගාමී පක්‍ෂය, නව සමසමාජ පක්‍ෂය, සහ ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී පක්‍ෂය එක්ව මේ තීරණයට එළඹී බවයි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්‍ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජාගොඩ සන්දේශයට පැවසුවේ.

තම වමේ පොදු අපේක්ෂකයාට තවත් වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවකින් සහාය ලැබෙනු ඇති බව ඔහු පැවසුවේය .

එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය දිගටම පොදු අපේක්ෂකයා පිළිබඳ සන්වාදවලට සහභාගිවී සිටි නමුත් පසුව වෙනම අපේක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කරන බව කියා සිටි බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

අවසන් ප්‍රතිපත්ති ලේඛනය සකස් කිරීමට පෙර එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ඉවත්වූ බව ඔහු පැවසුවේය.

දෙදිරීමක්

නව සම සමාජ පක්ෂයේ යම් දෙදිරීමක් ඇතිවී තිබෙන බව පැවසූ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්‍ෂයේ ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජාගොඩ, වෙනම තරඟ වදින බව නායක වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න ප්‍රකාශ කළ බව කියා සිටියේය.

එම පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ සිටින ලීනස් ජයතිලක, නීල් විජේතිලක, ධර්මසිරි ලංකාපේලි ඇතුළු පිරිසක් නව සම සමාජ පක්ෂය ලෙස තමන්ට සහයෝගය දෙන බවයි ඔහු පැවසුවේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර