ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තුරන් කළ යුතුයි - අමාත්‍ය මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකාවට නොගැළපෙන බව ජේෂ්ඨ අමාත්‍ය මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කරයි.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් ඇමතීම සඳහා පැමිණ සිටි මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා සංදේශය වාර්තාකරු ප්‍රසාද් පුර්ණිමාල් ජයමාන්න සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනුයි එසේ පැවසුවේ.

“ඒක හොඳ මිනිහෙකුට හම්බවෙනවා නම් හොඳයි, නරක මිනිහෙකුට හම්බවූනොත් ඉතාම නරකයි, ” යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළ මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු ඇමතිවරයා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන් කළ යුතු බව කියා සිටියේය.

තමන් එය සියයට සියයක් පිළිගන්නා බවයි, ඔහු සඳහන් කළේ.

පක්ෂයේම අය නිසා තමන් පක්ෂය කෙරෙහි කළ කිරී සිටින බවයි මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු ඇමතිවරයා තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

පක්ෂයේම අය තම ලාභ ප්‍රයෝජන උදෙසා පුද්ගලයන් පාවා දෙන බව ඔහු පැවසුවේය.

කුමන ප්‍රශ්න තිබුනත් තමන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැපවන බවයි මිල්රෝයි ප්‍රනාන්දු ජේෂ්ඨ ඇමතිවරයා තවදුරටත්ප්‍රකාශ කළේ.