කොටි තහනම යළි පැනවීමට යුරෝපා හවුල උසාවි යයි

යුරෝපය තුළ එල්ටීටීඊ කොටි සංවිධානයට පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කිරීමට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බව යුරෝපා හවුල පවසයි.

පසුගිය ඔක්තෝම්බරයේ දී එල්ටීටීඊ තහනම ඉවත් කරමින් යුරෝපා අධිකරණය කියා තිබුණේ, කොටි සංවිධානය ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් ලෙස 2006 දී ප්‍රකාශයට කිරීමේදී සහ වත්කම් අත්හිටුවීමේ දී යුරෝපා නායකයන් නිසි ක්‍රියා පටිපාටිය අනුගමනය කර නැති බවයි.

එබැවින් නිසි ක්‍රම වේදයට අනුව යළි තහනම පැනවීම සඳහා යුරෝපා රටවල නායකයන්ට තුන් මසක කාලයක් විනිසුරුවෝ ලබා දුන්හ.

නමුත් යුරෝපා හවුලේ බලධාරිනියක (Maya Kociyanchych) බීබීසීයට කියා සිටියේ 2006 දී ඔවුන් නිසි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කර ඇති නිසා තහනම ඉවත් කිරීමට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බවයි.

එම අභියාචනය විභාග කර අවසන් වන තුරු එල්ටීටීඊ තහනම යුරෝපයේ බල පැවැත්වෙන බවයි අධිකරණ ප්‍රකාශකයෙකු පැවසුවේ.