තැපැල් ඡන්දය අහිමි සේරුවිල ගුරුවරු

ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු ආර්.ජී. ධර්මදාස පවසන්නේ සේරුවිල ප්‍රදේශයේ රජයේ ගුරුවරුන් හැටකට පමණ ඡන්දය දීමේ අවස්ථාව අහිමි වී ඇති බවයි.

රජයේ සේවකයන්ට තැපැල් ඡන්දය දීමට ලබා දී තිබුණ කාලය දෙසැම්බර් විසිතුන් වෙනි දින ආරම්භ කෙරුණ අතර දෙසැම්බර් තිස් වෙනි දිනෙන් අවසන් විය.

සේරුවිල ගුරුවරුන් සඳහා තැපැල් ඡන්දය දීමේ මධ්‍යස්ථානය හැටියට කන්තලේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය ස්ථාපනය කර තිබුණ අතර ගංවතුර නිසා ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇනහිටීමෙන් තමන්ට නියමිත දිනයේ එහි ලඟා වීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගත වූ බවයි සේරුවිල තැපැල් ඡන්ද අහිමි ගුරුවරුන් පවසන්නේ.

ඡන්දය අහිමි වීම තමන්ට අත් වූ බලවත් අසාධාරණයක් වූ බවත් දුරකතනය මගින් ආර්.ජී.ධර්මදාස අමතමින් එම ගුරුවරු කියා සිටියහ.

මැතිවරණ කොමසාරිස්

‘සේරුවිල කොට්ඨාශයෙන් ගුරුවරු හැටක් පමණ තැපැල් ඡන්දය ඉල්ලා තිබුණා. සේරුවිලට වෙනම තැපැල් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් පිළියෙළ කරන බව මුලදී කියා තිබුණත් එය ඉටු වුණේ නැහැ. තිස් වෙනිදා ඡන්දය දීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු තබා සිටියත් මහාමාර්ග ජලයෙන් යට වීම නිසා කන්තලේට යාමට නොහැකි වුනා.’දුරකතනය මගින් අදහස් දක්වමින් එක් ගුරුවරයෙක් කියා සිටියේය .

තැපැල් ඡන්ද දායකයන් මීට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් ඇති තැන්වලටත් ඡන්ද පහසුකම් පිළියෙළ කරද්දී තමන් වෙනුවෙන් එවැනි පියවරක් නො ගැනීම අසාධාරණයක් ය යන්න සේරුවිල ගුරුවරුන්ගේ ස්ථාවරයයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළත් යුක්තියක් ඉටු නොවූ බවත් සේරුවිල ගුරුවරු පවසති .

මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගත හැක්කේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට යයි ත්‍රිකුණාමල සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් සජිත් වෙල්ගම පවසයි.

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ඇමතීමට බීබීසිය ගත් උත්සාහය අසාර්ථක විය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර