ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශුද්ධෝත්තම පාප් වහන්සේ පිළිගැනීමට සියල්ල සූදානම්

අභිනව ජනාධිපතිවරයකුගේ පාලනයේ පවතින ශ්‍රී ලංකාවට අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ අඟහරුවාදා සැපත් වීමට නියමිතයි.

අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ සහභාගීත්වයෙන් බදාදා කොළඹදී විවෘත දේව මෙහෙයක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

එම දේව මෙහෙය සඳහා දිවයින පුරා වෙසෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කතෝලික බැතිමතුන් සහභාගී වනු ඇති බවට අපේක්ෂිතයි.

මීට අමතරව අති උතුම් ශුද්ධෝත්තම ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන වැදගත් කටයුතු අතරට අති උත්තම ජුසේ වාස් පියතුමා ශාන්තුවරයකු ලෙස නම් කිරීම සහ තිස් වසරක යුද්ධය පැවති උතුරේ පිහිටි මඩු දේවස්ථානයේ පැවැත්වෙන දේව ආශීර්වාද පූජාවන්ද ඇතුළත්.