ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"තැප්රොබේන් ගිණුම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනයක්"

පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමතිය නොමැතිව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා නමින් ගිණුමක් පවත්වා ගෙන යමින් රජයට ලැබුණු මුදල් තැන්පත් කොට ඇත්නම් එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් බව හිටපු විගණකාධිපතිවරයකු වන එස්.සී.මායාදුන්න ප්‍රකාශ කරයි.

ලංකා බැංකුවේ තැප්රොබේන් ශාඛාවේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවත්වා ගෙන ගිය ගිණුම නීති විරෝධී බවත් එම මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර විය යුතු බවත් රජය පවසා තිබේ.

කැබිනට් අනුමැතිය

එහෙත් හිටපු ආරක්ෂා ලේකම් ගොඨාභය රාජපක්ෂ පැවසුවේ අදාළ ගිණුම කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවත්වා ගෙන ගිය එකක් බවයි.

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලංකා බැංකුවේ තැප්රෝ‍බේන් ශාඛාවේ පවත්වා ගෙන ගිය ගිණුමක පැවති රුපියල් බිලියන 8 කට ආසන්න මුදලක් මහ භාණ්ඩාගාරය යටතට ගැනීමට කටයුතු කළ බව මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක ඉකුත්දා අනාවරණය කළේය.

මීට ඍජුවම බලපාන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 149(1) වගන්තිය බව හිටපු විගණකාධිපතිවරයකු වන එස්.සී.මායාදුන්න ප්‍රකාශ කරන්නේය.

පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියක්

රජයට අදාළ යම්කිසි ලැබීමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකාබද්ධ අරමුදලට යා යුතු බව එහි සඳහන් වන බවත් එසේ නොවිය හැක්කේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් දෙන ලද අනුමැතියක් යටතේ පමණක් බවත් ඔහු පැවසුවේය.

එසේ වී නැත්නම් එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක් බව හිටපු විගණකාධිපතිවරයකු වන එස්.සී.මායාදුන්න බීබීසී දෙමළ සේවයේ ජයප්‍රකාශ් නල්ලුසාමි සමඟ ප්‍රකාශ කළේය.

එවැනි අවසරයක් කැබිනට් අනුමැතියකින් ලබා දිය නොහැකි බවයි ඔහු පවසන්නේ.