ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කවියා සහ ඡායාරූප ශිල්පියා

ඡායාරූප ශිල්පියෙකු ලෙස ලාල් හෑගොඩ සේයා රූ දැක්මක් මුලින්ම ඉදිරිපත් කළේ එක්දහස් නවසිය හැත්තෑ එකේ දී. ඒ ෆ්‍රොයිඩ් දියණිය නමින්.

ෆ්‍රොයිඩ් දියණිය (Freud's daughter) තුළින් ඔහු මිනිස් සන්තානයේ මනෝ විද්‍යාත්මක දිදුළුම් වගේම අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතා ඉතාමත්ම දල රළු ඡායාරූප තාක්‍ෂණයන් වෙතින් මටසිලිටිව සුසංයෝග කළා.

‘අපි ලෝකය අත් විඳින්නේ අපේ ඉන්ද්‍රිය පහෙන්මයි, එක් වරම. නමුත් ඡායාරූපයේ දී මෙය දෘෂ්ඨිමය අත්දැකීමකට සීමා වෙනවා. මේ දෘෂ්ඨිමය අත්දැකීම තුළදී රසිකයා ගේ ආධ්‍යාත්මය අවදි කරන්න පුළුවන් නම්, රසිකයාගේ ආධ්‍යාත්මය හා මුසු වෙන්න පුලුවනං නම් එය තමයි ඡායාරූපයේ ආධ්‍යාත්මය වෙන්නේ.’ ලාල් හෑගොඩ වරෙක පැවසීය.

කවියා

සියලු කාරනා එක එල්ලේ ම නොකියා ඇතැම් දේ රසිකයාගේ මනස තුළින් එයට එකතු වන ආකාරයට ඡායාරූපය සකස් කළ හැකි නම් එහිදී රසිකයාගේ ආධ්‍යාත්මය අවදි වන බවයි ලාල් පවසන්නේ.

කවි කලාවේ දීත් සිදු වෙන්නේ ලාල් මේ කියන ඡායාරූපකරණයේ දී වෙන දේම නොවෙයි ද?

කවියත් ඡායාරූපයත් එකම ආධ්‍යාත්මයකින් වෑහෙන තාරා යුග්මයක් ම නොවේද?

බන්ධුල නානායක්කාරවසම් ගෙන එන ඉර පානෙන් රැස් දෝතක් තුළින් ලාල් හෑගොඩ තුළ සිටින කවියා සහ ඡායාරූප ශිල්පියා ගැන කෙරෙන විමසුමේ හඬ පටයට සවන් දෙන්න.