තහනම ඉවත් කර නැහැ - යුරෝපා සංගමය

Image copyright AFP

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීමට පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන බව යුරෝපා සංගමය පවසයි.

එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය වාර්තාකර තිබුණේ එම තහනම ඉවත් කර ඇති බවයි.

ඩේලිමිරර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබුනේ ශ්‍රී ලංකාවට නීති විරෝධී මසුන් මැරීම පිළිබඳ නව නීති සැකසීම පිණිස කාලය ලබා දීම වෙනුවෙන් මාස හයක කාලයකට මෙම තහනම අත්හිටුවා ඇති බව ධීවර ඇමති දිලිප් වෙදආරච්චි පවසා ඇති බවයි.

එහෙත් යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රකාශක එන්රිකෝ බ්‍රිවියෝ බී බී සී යට පැවසුවේ තහනම ඉවත්කර නැති බවයි.

එහෙත් නීති විරෝධී මසුන් මැරීම නවතා දැමීමට ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා පියවර අගය කරන බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් පවසා සිටියේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර